Проект “Сучасним дітям – сучасні комп’ютери” 2014

Ремонт та облаштування комп'ютерного класу

Основною метою Проекту є створення Сучасного комп’ютерного класу для забезпечення єдиного освітнього інформаційного середовища  з вільним доступом до сучасних освітньо-інформаційних технологій та подальший розвиток інформатизації в школі, що дозволить підвищити якість освіти, забезпечити рівні можливості учням для здобуття загальної середньої освіти та конкурентної спроможності у самостійному житті після закінчення навчання.

Актуальність проекту

Проекту носить відчутний соціальний ефект: поширення телекомунікаційних засобів дає можливість швидкого доступу до інформаційних ресурсів, накопичених людством. Необхідність орієнтації людини на використання інформаційних технологій сучасного рівня передбачає нові потреби людського суспільства в освіті: стає важливим засвоювати знання про основи інформаційного обміну, способи накопичення, зберігання, поширювання знань, засоби комунікації; набувати вміння відбору життєво важливої інформації та навички її цілеспрямованого використання. Такі знання, уміння, навички є сутністю інформаційної культури. Інформаційна культура – це особливий аспект соціального життя. Вона виступає як предмет, засіб і результат соціальної активності людини, впливає на характер і ефективність її практичної діяльності.

Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект

В компютерному класі школи є в наявності 9 компютерів 2004 року випуску, які вважаються морально застарілими і підлягають списанню. Вони не відповідають:

– технічній специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів, які затверджені ще наказом МОН України № 907 від 29.07.2011р.

– вимогам до програм нових Державних стандартів базової середньої освіти.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування – 35 000 грн.