Гурткова робота

Соколята

Керівник гуртка: Галина Гресько, вчитель української мови та літератури.

Головною метою гуртка є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної – людини, патріота Батьківщини; виховувати в учнів готовність захищати слабких, молодших, не шкодити своїми діями іншим.

У 2013 році члени гуртка зайняли ІІІ місце у загальноміській грі "Джура"

Працює гурток четвер 14.10-14.55

15.00-15.30

Вчимося бути громадянами

Керівник гуртка: Ірина Калинюк, вчитель предмета основи здоров’я.

Мета курсу – виховувати громадянина – патріота української держави, готувати учнівську молодь до виконання ролі активних громадян та ознайомити її з громадянськими навичками і цінностями, необхідними для ефективної участі в житті громади.

Завдання курсу:

- виховувати суспільно активних громадян для підготовки та зміцнення самоврядування як основи участі в справах конкретної спільноти, громади;

- формувати громадянські компетентності, а саме:

 • навчальну компетентність – здатність, пов’язану з необхідністю подальшої освіти в соціальних умовах, що постійно змінюються,
 • дослідницьку компетентність – здатність, пов’язувати з аналізом та оцінкою поточної соціальної ситуації;
 • компетентність соціального вибору – здатність пов’язувати з умінням здійснити вибір, прийняти рішення в конкретній соціальній ситуації, під час зіткнення з конкретними соціальними проблемами;
 • компетентність соціальної дії – здатної пов’язувати із завданнями з реалізації зробленого вибору, прийнятого рішення;
 • комунікативну компетентність – здатність спілкування з іншими людьми, передусім вирішення соціальних проблем.

Гурток працює: понеділок 14.15 - 15.00

15.05 - 15.30

Юні мовознавці

Керівник гуртка: Світлана Сворак, вчитель української мови та літератури

Формування стійкого інтересу учнів до різноманітних мовних одиниць і явищ, типів і стилів мовлення в усіх видах мовленєвої діяльності. Збагачення відповідального понятійного апарату школярів, розвиток пізнавальної сфери та розширення світоглядних обріїв, що є важливим компонентом для формування гармонійної особистості в цілому.

Мета: формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення української мови засобами дослідницької діяльності. Формування в учнів таких компетентностей:

 • пізнавальної;
 • практичної;
 • творчої;
 • соціальної;

Зазначена мета й завдання роботи гуртка дозволяють реалізувати навчальну, розвиваючу та виховну функції освітнього процесу. З огляду на це, програма передбачає набуття і вдосконалення мовленевої компетенції в ході аналізу, актуальних навчальних і життєвих проблем, у розв’язанні яких учні бачать особистісний сенс, що зумовлює формування стійкої пізнавальної мотивації щодо вивчення мови.

Гурток працює: вівторок 14.10 - 14.55

Влучний стрілець

Керівник гуртка: Віталій Чуйко, вчитель початкових класів та предмета "Захист Вітчизни"

Основним змістом роботи гуртка є підготовка учнів до готовності в будь який час стати на захист своєї Вітчизни.

Метою гурткової роботи є привернення уваги учнів 10 – 11 класів до вдосконалення знань і навичок, отриманих на заняттях предмета Захист Вітчизни. Ознайомлення учнів з будовою та правильним методом стрільби з пневматичної гвинтівки, автомата Калашникова, підготовка спортсменів до участі в шкільних, міських змаганнях з військово – прикладних видів спорту.

У 2015-2016 н.р. посіли ІІІ місце у конкурсі пісні та строю, присвяченому річниці УПА.

Гурток працює: середа 14.20 - 15.05; 15.10 - 15.55

п’ятниця 15.10 - 15.55

Джура

Керівник гуртка: Віталій Чуйко, вчитель початкових класів та предмета "Захист Вітчизни"

Головною метою є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає:

 • любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, віддане ставлення до Батьківщини-України;
 • готовність захищати слабших, молодших;
 • шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;
 • непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;
 • відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;
 • турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;
 • цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму;
 • уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;
 • не шкодити своїми діями іншим.

У 2015-2016 н.р. члени гуртка посіли ІІІ місце у загальноміській грі «Сокіл» («Джура») 2016

Гурток працює: вівторок 14.30 - 15.45; 15.55 - 17.00

четвер 14.30 - 15.45; 15.55 - 17.00

Паросток

Керівник гуртка: Марія Біла, вчитель зарубіжної літератури

Мета: виховання естетично розвиненої особистості; розвиток акторських здібностей, сценічної культури мовлення; формування у вихованців театральної культури як важливої невід’ємної частини їхньої духовної культури.

Театральний гурток ставить перед собою наступні завдання:

 1. Надання гуртківцям знань, умінь та навичок з театрального мистецтва.
 2. Розвиток у дітей: образного мислення, емоційної виразності; спостережливості і пам’яті; уяви і фантазії; гарної дикції; ритмічності, здатності до виразного руху; музичних здібностей; навичок міжособистісного спілкування.
 3. Виховання у дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами театрального мистецтва.У

У 2015-2016 н.р. члени гуртка посіли ІІІ місце у загальноміському конкурсі "Таланти землі Галицької"

Гурток працює: п’ятниця 14.20 - 15.05 ; 15.10 - 15.55

Вокальний ансамбль

Керівник гуртка: Василина Федорів, вчитель музичного мистецтва

Розвивати вокально – хорові навички, допомагати гармонійному і всебічному розвитку кожного учасника зокрема і колективу в цілому. Виховувати і розвивати у дітей музичний смак, естетичний смак, культуру поведінки. Поглиблювати знання з музичної грамоти, теорії музики, музичної літератури.

Відроджувати та підносити прадавню культуру українського народу. Вивчати звичаї та традиції рідного краю, українські народні пісні, пісні прикарпатських композиторів, твори західно – європейської та світової класики, сучасні популярні та естрадні пісні.

У 2015-2016 н.р. члени гуртка посіли ІІ місце у загальноміському конкурсі "Таланти землі Галицької"

Колядницький гурт із членів гуртка посів ІІІ місце у загальноміському проекті «Від Романа до Йордана»

Гурток працює: четвер 15.15 - 16.00; п’ятниця 15.00 - 16.00

Солісти

Керівник гуртка: Василина Федорів, вчитель музичного мистецтва

Мета:

 • розвиток співочого дихання;
 • розширення діапазону голосу;
  • спів без супроводу;

• спів в ансамблі

Навчально-виховний процес вихованців вокального гуртка має допомогти визначенню інтересу до пісні, музи­ки, що сприятиме в подальшому профільному навчанню і формуванню цілеспрямованої особливості.

Важливим є залучення вихованців до участі у Всеук­раїнських, обласних, міських конкурсах, фес­тивалях, масових заходах. У цей час відбувається також інформаційний обмін, що сприяє розвитку особистості ви­хованця.

У 2015-2016 н.р. Ткачук Юлія посіла І місце у загальноміському конкурсі « Ой у лузі червона калина».

Гурток працює: четвер 16.05 - 16.50

Хор молодших класів

Керівник гуртка: Василина Федорів, вчитель музичного мистецтва

Розвивати вокальні навички дітей як у хоровому, так і у сольному співі.Набувати та поглиблювати знання з музичної грамоти, теорії музики, музичної літератури. Вивчити українські народні пісні, звичаї, обряди та українську культуру в цілому. Вивчити як народні, так і професійні композиції. Кращі зразки національної та світової спадщини, а також сучасні популярні пісні.Виховувати патріотичний дух, національну свідомість, прививати любов до рідної землі, культури.Виховувати високоморальну, духовну, християнську особистість.

Гурток працює: четвер 14.20 - 15.05; п’ятниця 14.20 - 15.05

Видатні люди України та села Угорники

Керівник гуртка: Ольга Комановська, вчитель історії, заступник директора з виховної роботи

Формування цілісного ставлення особистості до суспільства і держави (патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин ). Дати учням зрозуміти, що любов до свого народу, своєї землі починається зі знання традицій та героїчного минулого свого народу, його славних синів та доньок; здійснювати наукову краєзнавчу роботу, досліджувати життєвий шлях та діяльність визначних людей України та нашого краю; збирати і досліджувати матеріали участі наших односельців у визвольних змаганнях у боротьбі за здобуття незалежності України; збирати і досліджувати участь наших односельців у АТО; брати участь у конкурсах, пов’язаних із дослідженням славного минулого нашого краю.

У 2015-2016 н.р. Дем’янюк Володимир, член гуртка, посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої»у номінації« Історія України і державотворення»;

Члени гуртка посіли ІІ місце у Всеукраїнській історико- географічній екпедиції «Історія міст і сіл» у номінації «Нарис-опис міста (села);

Члени гуртка посіли ІІ місце у Всеукраїнській експедиції « Моя Батьківщина-Україна» у номінації «З попелу забуття»;

Члени гуртка нагороджені дипломом за участь у обласній історико-краєзнавчій акції«Герої не вмирають»;

Члени гуртка посіли І місце у молодіжній науково-пізнавальна патріотичній Програма «Чорний ліс-2016»

Гурток працює: понеділок 15.40 - 16.25; 16.30 - 17.15; вівторок 15.10 - 15.55; 16.00 - 16.45

Українська народна іграшка

Керівник гуртка: Марія Олексин, вчитель трудового навчання

Національне – культурне відродження України передбачає зростання ролі процесу виховання підростаючого покоління на основі народних традицій, народної культури.

Заняття в гуртку іграшки виховують у дітей почуття національної самосвідомості, любові до своєї країни і рідного краю, залучають гуртківця до активної праці, прищипують повагу до народного мистецтва.

Вміння витвори мистецтва помічати, цінувати.

Метою програми є формування компетентностей:

 1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються народної творчості.
 2. Практичної, що забезпечує ознайомленню з поняттям та знанням, оволодіння навик, що забезпечує формування творчих здібностей.

У 2015-2016 н.р. учениці Борис Надія та Винник Надія були відзначені подякою за участь конкурсі народних ремесел «Знай і люби свій край»(номінація стилізована іграшка);

Учениці Шкурат Анна та Винник Надія були відзначені подякою за участь у конкурсі виробів з бісеру.

Гурток працює: четвер 15.15 - 16.00; З березня керівником гуртка є Стефанишин О.А.

Екологічний патруль

Керівник гуртка: Надія Балицька, вчитель хімії та біології

Мета гуртка:

- забезпечення вільного творчого інтелектуального розвитку дітей;

- виховувати любов до природи;

- навчати дітей розуміти і знати природу;

- сприяти естетичному вихованню учнів;

- формувати в учнів екологічну культуру;

- надати та розширити знання про компоненти природи і деякі процеси, що відбуваються в ній, про зміни, спричинені діяльністю людини, про особливості охорони атмосфери, води, грунтів, надр, ландшафтів, рослинних і тваринних ресурсів.

Актуальність гуртка викликана тим, що у зв’язку із складною екологічною ситуацією, яка склалася у країні, та і в світі в цілому, необхідно, щоб в школах працювали гуртки на екологічну тематику, так , як наша Земля просить допомоги.

У 2015-2016 н.р. учні посіли призові місця у Всеукраїнській природоохоронна акція «Годівничка»Сапіжак Тарас (ІІ місце); Прімак Мар’яна (ІІ місце); Балицька Вікторія(ІІ місце); Черевата Зоряна (І місце)

Гурток працює: четвер 14.15 - 15.00

Фотогурток

Керівник гуртка: Лев Михайлюньо

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;

практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різних жанрах фотографії, з різним обладнанням фотолабораторій;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здібностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

соціальної: формування інтересу до техніки і мистецтва, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, добро-зичливість, охайність і старанність у роботі).

У 2015-2016 н.р. учениця Микула Юлія посіла І місце у загальноміському фотоконкурсі до дня міста та 160 –річчя з дня народження Івана Франка;

Учениця Сайнюк Вікторія посіла ІІІ місце у загальноміському фотоконкурс до дня міста та 160 –річчя з дня народження Івана Франка

Гурток працює: понеділок 13.00 - 15.35; п’ятниця 13.00 - 15.35

Феміда

Керівник гуртка: Руслана Андрушевська, вчитель історії та правознавства

Актуальність проблеми визначається гострою необхідністю всебічного розвитку громадянської правосвідомості, задоволенням потреби у правовій інформації, заохоченням громадськості до участі в будівництві демократичної, соціальної держави.

Головні завдання гуртка:

 • формування правової свідомості учнів, яка є головним фактором, що визначає особливості поведінки особистості;
 • виховання поваги до держави й права;
 • вироблення в учнів умінь, навичок, звичок поведінки відповідно до правових норм;
 • формування в учнів активної позиції в правовій сфері, що має виявлятись у нетерпимому ставленні до правопорушень, прагненні боротися з цим явищем;
 • підвищення юридичної обізнаності , інформування з актуальних питань права та законодавства в охороні здоров’я.

Гурток працює: середа 15.15 - 16.00

Футбол

Керівник гуртка: Володимир Семанюк, вчитель фізичної культури

Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру у футбол.

Завдання програми:

сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;

розвинути основні фізичні якості;

виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;

популяризувати здоровий спосіб життя.

Гурток працює: понеділок 15.00 - 16.35; середа 15.00 - 16.35; п’ятниця 15.00 - 16.35.

Танцювальний гурток

Керівник гуртка: Леся Марковська, вчитель хореографії

Основне завдання програми – задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

У 2015-2016 н.р. колектив "Перлина" посів 4 місце у загальноміському конкурсі "Таланти землі Галицької"