Піклувальна рада

Звіт 2015-2016

Звіт

Піклувальної ради школи про надходження та витрату коштів станом на 01.09.2016 року

Всього зібрано протягом навчального року - 13850 грн.

Використано:

Встановлення металопластикових дверей у туалетах 2 шт. – 7980 грн.

Реалізація проекту «Школа – наш другий дім, бо безпечно і комфортно в нім» (облаштування центрального входу у школу) - 5000 грн.

Будівельні матеріали на ремонт коридору центрального входу - 870 грн.

План роботи 2015-2016

План засідань Піклувальної ради

2015 - 2016 навчальний рік

Вересень

1. Ознайомлення зі складом піклувальної ради та розподіл обов’язків.

2. Про затвердження Положення піклувальної ради.

3. Про затвердження тематики засідань.

4. Про організацію гарячого харчування.

5. Про порядок отримання благодійних внесків від юридичних і фізичних осіб.

Листопад

 1. Про результати надання допомоги категорійним дітям: сиротам, напівсиротам, позбавленим батьківського піклування, інвалідам та учням з багатодітних сімей.
 2. Підготовка до дня Св. Миколая , Новорічних і Різдвяних свят
 3. Підготовка шкільного приміщення до зими.
 4. Про участь Піклувальної ради школи у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства «Школа – наш другий дім, бо безпечно і комфортно в нім» (облаштування центрального входу у школу)

Березень

1. Про стан техніки безпеки та охорони праці у школі.

2. Про перспективний план зміцнення матеріально-технічної бази школи у рамках формування програми розвитку школи на 2016-2021 н.р.

3. Організація роботи з озеленення території школи та благоустрою шкільного подвір’я у рамках проекту «Озеленення та благоустрій пришкільної території» .

4. Про оздоровлення дітей під час літніх канікул. Про організацію оздоровчої літньої кампанії.

Червень

1. Про підготовку школи до навчального року, організацію ремонтних робіт у школі.

2. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.

3. Про підсумки роботи Піклувальної ради у 2015-2016 навчальному році та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік.

План роботи 2016-2017

План засідань Піклувальної ради

2016 - 2017 навчальний рік

Вересень

 1. Про склад Піклувальної ради на 2016 – 2017 навчальний рік. Розподіл обов’язків між членами Піклувальної ради.
 2. Розгляд і затвердження плану засідань Піклувальної ради на 2016-2017 навчальний рік.
 3. Про стан підготовки школи до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов навчально-виховного процесу.
 4. Про стан техніки безпеки та охорони праці в школі.
 5. Про організацію гарячого харчування учнів школи та дітей пільгових категорій.
 6. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.

Листопад

 1. Про стан організації роботи школи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та попередження травматизму.
 2. Підготовка шкільного приміщення до зими.
 3. Про організацію відпочинку дітей під час зимових канікул.

Березень

 1. Про благоустрій шкільного подвір’я.
 2. Про зміцнення матеріально-технічної бази школи.
 3. Про виготовлення персональних камер зберігання для учнів школи.

Червень

 1. Про підготовку школи до навчального року, організацію ремонтних робіт у школі.
 2. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.
 3. Про підсумки роботи Піклувальної ради у 2016-2017 навчальному році та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік.

Положення

«Затверджено»

рішенням загальних зборів

батьківської громадськості,

педагогічного колективу,

учнівського самоврядування

27.08. 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну раду школи

 1. Загальні положення

1.1.Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. № 964, в Угорницькій ЗШ І-ІІІ ступенів за рішенням загальних зборів від 27.08. 2015 р.створено піклувальну раду.

1.2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи школи.

1.3.У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти, цим Положенням.

2.Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступної загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої ради, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у школі;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу, організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

- сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи;

-стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

- самоврядування;

- колегіальність ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

 1. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

3.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради школи.

3.2. Піклувальна рада формується у складі 3-5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, школи, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

- Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

- Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводиться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

 1. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

4.1. Вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи.

4.2. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи.

4.3. Вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи.

4.4. Сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів.

4.5. Брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.