Інклюзивне навчання

Перші кроки впровадження інклюзивної освіти у школі

Гасло в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами – «Повір у себе!»

У 2017 році до школи звернулися батьки із потребою організації для їхньої дитини інклюзивного навчання. Перед педагогічним колективом та адміністрацією постало завдання організації роботи із забезпечення соціалізації та розвитку дітей. Так як ця справа була цілком новою, то основною метою стало визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами.
При організації інклюзивної освіти в нашому закладі ми спиралися на основні умови, які сприяють успішності проведення цієї роботи.

Групою фахівців, з залученням батьків, була розроблена індивідуальна програма розвитку для  дитини, де враховані індивідуальні особливості розвитку та медичні показники. Також розроблена циклограма взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Проводячи корекційно-розвивальну роботу з дитиною з особливими потребами, фахівці (психолог, логопед,  музичний керівник) застосовують спеціальні методи та форми навчання, технічні засоби. У своїй роботі педагоги враховують варіативність навчання. Адже різні діти, залежно від стану враження в них тієї чи іншої функції, рівня збереження аналізаторів, індивідуальних особливостей, фізичних або розумових порушень, мають різні можливості.
В корекційно-розвивальній роботі з дитиною із особливим потребами використовуються такі форми роботи та види діяльності:

Основні нормативні документи, які регламентують упровадження інклюзивного навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

ДОГОВІР  на проведення  корекційно-розвиткових занять , АКТ приймання проведених корекційно-розвиткових занять 

Індивідуальна навчальна програма