Публічна інформація

Статут ліцею

 

Ліцензія на освітню діяльність

Структура та органи управління

Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Інформація про працівників Угорницького ліцею у 2020 році

У школі працюють 45 педагогічних працівників, з них:

- спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії22

- спеціалістів І кваліфікаційної категорії3

- спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії - 5

- спеціалістів – 15

- молодих спеціалістів (стаж роботи до 3 років) –7 ,

- «Вчителів – методистів» – 3

- «Старших вчителів»15

Освітня програма

Мережа ліцею на 2020-2021

Мова освітнього процесу

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  • За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Школа нараховує 23 навчальних приміщень:
- 2 кабінети української мови та літератури;
- 1 кабінет зарубіжної літератури;
- 1 кабінет математики;
- 1 кабінетів іноземної мови;
- 1 кабінет історії та правознавства;
- 1 кабінет основ здоров’я;
- 1 кабінет географії;
- 1 кабінет біології і хімії;
- 1 кабінет фізики;
- 9 кабінетів початкової школи;
- 2 кабінет інформатики;
- 1 спортивний зал;
- комбінована навчальна майстерня з обробки металу і деревини;
- майстерня для обслуговуючих видів праці.
Навчальний заклад має актову залу, читальний зал, бібліотеку, книгосховище, кабінет психолога, медичний кабінет, кабінети заступників директора, кабінет технічного персоналу, гардероб, дві роздягальні для учнів фізичної культури, шкільну їдальню.

Кабінети початкової освіти

Звіт директора ліцею за звітний період 2020-2021 навчального року

Список учнів, які зараховані до 1 класу на 2021-2022 н.р.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Ліцей забезпечений безперешкодний доступ до приміщення закладу для осіб з особливими освітніми потребами. На даний час створені 5 інклюзивні класи.

 

Щодо виконання вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

  • Довжина пандуса – 110 см;
  • Ширина – 1 м;
  • Висота -45 см;
  • Перила відсутні.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145-VІІІ набрав чинності з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Для навчання осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

Перелік додаткових освітніх послуг

Наявність вакантних посад

 

 

ВАКАНСІЙ НЕМАЄ