До відома випускників та їхніх батьків

До відома випускників

шкіл м. Івано-Франківська та їхніх батьків.

Ректорат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника пропонує Вам провести 21 травня 2020 року о 19.00 год спільний брифінг.

На обговорення виносяться такі питання:

– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в

освітньому європейському просторі та на ринку праці;

– наукові школи і внесок університету в розвиток регіону;

– новації в правилах прийому до ЗВО України.

Брифінг буде проведено на університетській платформі Cisco Webex Meeting.

Покликання для підключення до кімнати платформи:

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m402d96e366f7fcdc0d44d5a5869297bd

Інструкція з підключення до платформи доступна за покликанням:

https://cit.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/instr-Cisco-Webex-Meeti

ng.pdf